Sağlık İçin Çalışıyoruz

Sağlık; bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışı, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması şeklinde tanımlanabilir. Sözlükte sağlık vücudun hasta olmaması, vücut sıhhatı ve afiyeti- sağ, canlı, diri olma durumu olarak verilir.

Dünya sağlık Örgütü sağlık tanımını 7 Nisan 1948 tarihinde kuruluş sözleşmesinin önsözünde “Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” olarak yapmıştır.  

Dünya sağlık örgütü tanımına göre insanların sağlıklı olabilmesi için:

  1. Beden sağlığı: İnsan vücüdunu oluşturan doku ve organların sağlığı, her bir organın fonksiyonunun düzenli olması dolayısıyle tüm vücudun düzgün çalışması
  2. Ruhsal sağlık: İnsanin kendisini duygu vr düşünceleriyle iyi hissetmesi halidir.
  3. Sosyal sağlık: İnsanların bulundukları konumda uygun davranış içinde bulunması, insanlarla iyi ilişkiler içinde olması, toplumun örf ve adetlerine uygun davranışlar sergilemesidir.

Biz insanların ruh ve sosyal sağlıkları yanında beden sağlıklarının korunması, düzeltilmesi yönünde çalışmayı hedeflemekteyiz.  Uzun yıllar sağlık alanındaki deneyimlerimizi gene toplumumuzun beden sağlığı yönünde kullanmayı ve bunu en iyi şekilde uygulamayı amaçlıyoruz.

Sağlık hizmetleri, bireyin  ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Bu amaçla yürütülen sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici ve rhailite edici sağlık hizmetleridir. Sadece tedavi edici hismetlerle gitmek toplum sağlığı için yeterli değildir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde de özellikle hasta eğitimi ve uygulamalarla  farklı bir yaklaşım ortaya koymağa çalışmayı planlıyoruz.