UZMANLIK

Beyin Cerrahisi Uzmanı
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Beyin Cerrahisi UzmanıProf. Dr. Mehmet Nur Altınörs

İzmir doğumluyum.Anne ve babam da ailece İzmir kökenlidir. Üniversite eğitimine başlarken Tıp Fakültesi  seçimimde hiç bir özel neden olmadı. Klinik stajlar sırasında Nörolojik bilimlere ilgi  duydum. Beşinci sınıftayken Nöroloji bölümünün açtığı araştırma yarışmasına  rahmetle andığım Farmakoloji hocam Prof. Burhan Kıran’ın desteğiyle farmakoloji  laboratuvarında hayvanlarda yaptığım bir deneysel  çalışma ile katıldım ve birinci olarak ödül aldım.

TELEFON
+90 312 666 3665
E-POSTA
info@ulugbey.com.tr

EANSAvrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Cemiyeti

Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Cemiyeti’nin ( EANS) gerçekleştirdiği  eğitim kurslarına beş yıl üst üste katılarak dönem sonundaki sınavda başarılı olan ilk Türk beyin cerrahıyım. Ankara SSK hastanesinde 1982 yılında uzman olarak göreve başladım, 1984 yılında doçentlik sınavında başarılı oldum. Aynı hastanede 2. Beyin cerrahisi kliniğini kurarak şef olarak çalıştım. Bu süreç içinde 10 yıl özel muayenehane deneyimim oldu. Meslek yaşamımın son 25 yılını Başkent Üniversitesinde çalışarak geçirdim.

Tıp Fakültesi öğrenciliğim sırasında beş yıl Fransız kültür merkezinde dil kurslarına devam ettim.Bu zamanda üç yabancı eseri Ankara radyosunun “radyo tiyatrosu” programı için hazırladım,değişik nedenlerle hiçbiri programa alınmadı.
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs
Beyin Cerrahisi Uzmanı

BAŞARILARKariyer

Ankara SSK hastanesinde 1982 yılında uzman olarak göreve başladım, 1984 yılında doçentlik sınavında başarılı oldum. Aynı hastanede 2. Beyin cerrahisi kliniğini kurarak şef olarak çalıştım. Bu süreç içinde 10 yıl özel muayenehane deneyimim oldu. Meslek yaşamımın son 25 yılını Başkent Üniversitesinde çalışarak geçirdim.

Eğitim – Akademi

Tıp Eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1974)
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi, Hacettepe Tıp Fakültesi (1980)
Doçent (1984)
Profesör, Başkent Üniversitesi (1995)
Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1995-2016)
Tezli Yüksek Lisans, Başkent Üniversitesi “Avrupa Birliği ve Uluslararası Enstitüsü” (2016-2019)

Deneyim (30 Yıl)

Uzman Hekim, Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi (1981-1982)
Nöroşirürji, SSK Ankara Hastanesi, Ankara (1982-1995)
2. Nöroşirürji Klinik Şefi, SSK Ankara Hastanesi, Ankara (1993-1995)
Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, Ankara (1995-2019)
Beyin Cerrahisi Uzmanı, Uluğ Bey Tıp Merkezi, Ankara (2019)

Mesleki Ödül ve Sertifikalar

Tarsus American College Sports Award (1968)
Poster Ödülü, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi (2003)
Türk Nöroşirürji Derneği Hizmet Ödülü (2006)
Gamma-Knife Kursu ve Sertifikası (2011)
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Hizmet Ödülü (2015)

Avrupa Birliği ve Uluslararası Enstitüsü

Son üç yılda Başkent Üniversitesi “Avrupa Birliği ve Uluslararası Enstitüsünde” tezli yüksek lisans programına devam ederek mezun oldum. Mesleğimle ilgili İngilizce 200,Türkçe 47 makalem yayınlanmıştır. Katıldığım 50’den fazla uluslararası kongre,davetli misafir öğretim üyesi programlarında 34 bildiri sundum veya konferanslar verdim. Dört kitap editörlüğü ve iki tercüme kitap çalışmalarımın dışında tarih ve siyaset konularında yabancı dergilerde beş makalem yayınlandı.