UZMANLIK

Üroloji Uzmanı
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Üroloji UzmanıProf. Dr. Levent Emir

Üroloji Doktorumuz Levent EMİR Kadın idrar kaçırmalarının tedavisi ( Orta Üretra Askı Ameliyatları), Erkek idrar kaçırma ameliyatları- suni sfinkter ve TOT, Erkek ve kadın idrar kaçırmalarında mesaneye BOTOKS uygulaması, Kadınlarda Pelvik Organ Sarkmalarının ( mesane, rektum, rahim) cerrahi tedavisi, Ağrılı Mesane Tedavisi, Üretra darlıklarının açık ( ağız içi mukoza yamaları, üç-uca anastomozlar) ve endoskopik tedavileri ( endoskopik internal üretrotomi),Prostat Hastalıkları ve Ameliyatları (TUR-p, Açık Prostatektomi, TUİP), Üriner sistem taş hastalıklarının tedavisi ( üreterorenoskopi, RIRS- retrograd intrarenal cerrahi), Erkek kısırlığı tedavisi, Erektil disfonksiyon tedavisi ( iktidarsızlık)- Penis içi enjeksiyonlar, Penil protezler, Penis eğriliklerinin tedavisi, Prostat Kanseri Tedavisi ( radikal prostatektomi, bilateral orşiektomi), Mesane kanserleri tedavisi- TUR-m, radikal sistektomi-ileal loop, Böbrek tümörlerinin tedavisi ( radikal nefrektomi), Sünnet, Varikoselektomi, Skrotal cerrahi ( hidrosel, epididim kisti tedavisi), Orşiektomi,  İnmemiş Testis tedavisi, Hipospadyas ameliyatları, Vezikoüreteral reflü tedavileri ( STING, açık üreteroneosistostomi) Üreteropelvik darlık tedavisi- Açık pyeloplasti konularında deneyimlidir.

TELEFON
+90 312 666 3665
E-POSTA
info@ulugbey.com.tr

BAŞARILARKariyer

Eğitim – Akademi

Tıp Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi (1983-1989)

Üroloji Eğitimi,  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi(1990-1995)

Deneyim (32 Yıl)

Başasistan-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (1997-2001)

Şef Yrd.-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (2001-2012)

Doçentlik-Hacettepe Üniversitesi (2004-2012)

Profesörlük-Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Üroloji Anabillim Dalı Başkanlığı (18 Ocak 2012)

Dekan Yard.-Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012-2014)

Özel Muayenehane (2014-2022)

Üroloji Uzmanı, Uluğ Bey Tıp Merkezi, Ankara (2022)

Mesleki Ödül ve Sertifikalar

1. Şiddetli erkek infertilitesi olgularında y kromozom mikrodelasyonlar isimli çalışmayla 2.’lik ödülü İnferdiliteye ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi KUSU-VI. Sheraton/ANKARA (1998)
2. XVIII. EAU Kongresinde “Test your knowledge in urology” yarışmasında ödül kazanmıştır. (2003)
3. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde “Uzun anterior üretra darlıklarının cerrahi onarımında asopa tekniği” başlıklı bildiriyle video sunum dalında ikincilik.

Kütüphane

Üroloji