Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz, tıp içinde baş ve boyun rahatsızlıklarının cerrahi ve tıbbi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir alt uzmanlık alanıdır. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlara kulak burun boğaz uzmanları, kulak burun boğaz uzmanları, baş boyun cerrahları veya KBB cerrahları veya hekimleri denir.


Birimimizde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları


Yaptığımız İşlemlerKonsültan Hekimler