GEBELİKTE İKİLİ TARAMA TESTİ NEDİR?

Gebelikte yapılan ikili tarama testi, kombine bir test olup, bebekte kromozom anomalisi (özellikle Trizomi 21, Down Sendromu) tespiti için yapılır. İkili test ile Down Sendromu %85-90 duyarlılıkta tespit edilir.

İkili tarama testi, gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılır. Annenin yaşı, annenin kanında oluşan bazı hormon değerleri ve ultrasonografik ölçümlerin dikkate alındığı bir tarama testidir. Ultrasonik incelemede bebeğin ense kalınlığı ve burun kemiği ölçüsü bu tarama testinin parçasıdır.