Gastroenteroloji

Prof. Dr. Yusuf Bayraktar
Prof. Dr. Serab Arslan
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Gastroenteroloji

Sindirim sisteminde ortya çıkan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir iç hastalıkları yan dalıdır.

Sindirim sistemimiz  yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğerden oluşur. Dolayısıyle gastroenterolojinin ağızdan anüse kadar uzanan organların hastalıklarına  odaklandığı söylenebilir. Bu bilim dalı ile uğraşan doktorlara gastroenterolog denir. Bazı ülkelerde karaciğer ve safra kesesi bu gruptan ayrılarak ikinci bir uzmanlık alanı olarak hepatoloji gündeme gelir.

Bu bilimle uğraşan doktorlara ise hepatolog denir. Ülkemizde bu anlamda yasal bir ayırım yapılmamıştır. Gastroenterolog, hastalıkların yanı sıra  gıdaların mide ve bağırsaktaki hareketi, besinlerin sindirimi ve vücuda emilimi ve atıkların sistemden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere gastrointestinal organların fizyolojisini iyi bilmektedir.

Peptik ülser, reflü, safra kesesi hastalıkları, hepatitler, kolon polipleri ve kanseri, alınan gıdaların emilmesinde bozukluklar  sık karşılaşılan gastrointestinal sistem hastalıklarıdır.

Hepatoloji

Hepatoloji; vücudun en büyük organı olan karaciğer, safra kesesi ve pankreas organlarının çalışma şeklini ve bunları etkileyen hastalıkları inceleyen tıp dalıdır.

Bu organları tutan hastalıkların teşhis ve yönetimi ile uğraşır. Akut ve kronik hepatit, viral hepatit, siroz, genetik ve metabolik karaciğer hastalıkları ve bunların komplikasyonları, karaciğer kanseri, karaciğer transplantasyonu, ilaç metabolizması ve immünoloji çalışmalarını gerçekleştirir. Hepatoloji terimi, sırasıyla karaciğer ve çalışma anlamına gelen Yunanca “hepatikos” ve “logia” sözcüklerinden türetilmiştir.

Birimimizde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları
 • Ülser
 • Gastrit
 • Hepatit
 • Siroz
 • Divertikül
Yaptığımız İşlemler
 • Muayene
 • Üst Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Kapsül Endoskopi
 • Karaciğer Biyopsi
 • Polipektomi
 • Endoskopik Obezite Tedavisi
Prof. Dr. Yusuf Bayraktar

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Prof. Dr. Yusuf Bayraktar

Prof. Dr. Serab Arslan

Gastroenteroloji ve İç HastalıklarıProf. Dr. Serab Arslan