Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Gastroenteroloji, sindirim sistemine bağlı olarak gelişen rahatsızlıkların tanısı üzerine kurulmuş bir tıp dalıdır. Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğerin normal işlevini ve hastalıkları inceler. Ağızdan anüse kadar uzanan organların beslenme kanalı boyunca yer aldığı Gastrointestinal sistemi etkileyen hastalıkların, bu uzmanlığın odak noktası olduğu söylenebilir. Gastroenteroloji, gıdaların mide ve bağırsaktaki hareketi, besinlerin sindirimi ve vücuda emilimi ve atıkların sistemden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere Gastrointestinal organların fizyolojisi üzerine yoğunlaşır. Kolon polipleri ve kanseri, hepatit, reflü, ülser, kolit, safra kesesi, beslenme sorunları, bağırsak sendromu gibi yaygın ve önemli rahatsızlıklara tanı konulmasında önemli rol oynar. Özünde, sindirim organlarının bütün normal aktiviteleri ve rahatsızlıkları Gastroenteroloji’nin bir parçasıdır. Bu alanda çalışan hekimlere ise Gastroenterolog denir.

Hepatoloji; vücudun en büyük organı olan karaciğer, safra kesesi ve pankreas organlarının çalışma şeklini ve bunları etkileyen hastalıkları inceleyen tıp dalıdır. Hastalıkların teşhis ve yönetiminde baş gösterir.  Sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber akut ve kronik hepatit, viral hepatit, siroz, genetik ve metabolik karaciğer hastalıkları ve bunların komplikasyonları, karaciğer kanseri, karaciğer transplantasyonu, ilaç metabolizması ve immünoloji çalışmalarını gerçekleştirir. Hepatoloji terimi, sırasıyla karaciğer ve çalışma anlamına gelen Yunanca “hepatikos” ve “logia” sözcüklerinden türetilmiştir.


Birimimizde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları

  • Ülser
  • Gastrit
  • Hepatit
  • Siroz
  • Divertikül

Yaptığımız İşlemler

  • Muayene
  • Üst endoskopi
  • Kolonoskopi
  • Kapsül endoskopisi


Birim Uzmanları

Konsültan Hekimler