Job Application Form

  İş Başvurusunda Bulunan Kişinin:

  KİMLİK BİLGİLERİ  EĞİTİM BİLGİLERİ (Okul Adı, Bölümü ve Mezuniyet Tarihi)

  İŞ DENEYİMLERİNİZ
  KİŞİSEL BİLGİLER

  REFERANSLAR
  GÖREVLE İLGİLİ BİLGİLER

  * Bu İş Başvurusu Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgileri en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla birlikte herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talepte ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.