Dahiliye

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Dahiliye

İç hastalıkları doktorunu, 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin doktoru olarak tanımlayabiliriz.

Kişinin şikayetleriyle birlikte, genel sağlık durumununu değerlendirir. Bütüncül yaklaşım sergiler. Kişinin mesleği dahil günlük aktivitesi, uyku,stres egzersiz düzeyi, kilo durumu, beslenme, sindirim, gaita – idrar fonksiyonları, soy geçmişi, özgeçmişi, psikolojik durumu ile beraber ile alınır. Bu veriler göstergesinde kişinin beklentileri, geçmiş, mevcut yaşam tarzı şikayetleri ve o şikayetleriyle ilgili hikayesi, riskleri gözden geçirilerek tam bir fizik muayene, uygun biyokimyasal inceleme, ekg, ultrason, akciğer grafisi gibi kişiye zarar vermeyecek testlerle kişinin sağlık durumu kapsamlı değerlendirilir.

İç hastalıkları uzmanlık dalı hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, gut, hiperkolesterolemi, elektrolit bozuklukları, vitamin eksiklikleri, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, peptik ülser, dispepsi, karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyon bozuklukları, kabızlık, nefes darlığı, öksürük, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları, ateşli hastalıklar, idrar problemleri, cilt ve alerji problemleri, demans gibi çok geniş aralığı olan ve farklı sistemleri tutan hastalıklarlarla ilişkilidir. İç hastalıkları hekimleri tüm bu sorunları kapsamlı ve bütünsel ele alır. Bu sorunları tespit ve uygun gördüklerini tedavi edebilir. Tedavisi komplike olanları ve ya şüphe duyduğu hastalıkları ilgili yan dal hekimine genel bilgilerini aktararak gerekçeleriyle konsülte eder. İlgili hekimliklerle daha sonra poliklinik yada ev ortamında takibini gerçekleştirir. Sağlık hizmetlerinin merkezinde olan bir hekimlik grubudur.