Üroloji

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Üroloji

Üroloji, erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir tıp branşıdır.

Üroloji bölümü hem kadınların hem de erkeklerin sağlık sorunları için başvurduğu bir bölümdür. Bu bölümde her ne kadar hem kadınlara hem de erkeklere muayene uygulanıyor ve tedavi gerçekleştiriliyorsa da hastalıklar genel olarak cinsiyet durumuna göre farklılaşmaktadır. Dolayısı ile kadınlar; böbrek hastalıkları, böbrek taşı, idrar yolu ve mesane hastalıkları, cinsel hastalıklar gibi nedenlerle üroloji bölümüne başvururken, erkekler de prostat bezi, idrar yolu ve idrar torbası rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları ve böbrek taşı, testisten ve penisten kaynaklı olan hastalıklar için üroloji servisine başvurmaktadır. Tıp merkezimizde ürolojik hastalıkların teşhisi, hızlı tanı teknikleri ile teşhis edilmekte ve gerekli olan tedaviye en kısa sürede başlanmaktadır.

Ürolojik bir rahatsızlığı olduğundan şüphelenen kişiler, Uluğ Bey Tıp Merkezi’ne başvuruda bulunarak tedavilerine yönelik olarak hizmet alabilmektedir. Çünkü kurumumuzda üroloji bölümü kapsamında gerekli olan tüm tıbbi malzemeler bulunmakta ve tüm görüntüleme cihazları yer almaktadır. Ayrıca teşhisi konmuş olan ürolojik hastalıkların tedavisi için gerekli olan cerrahi girişimler de tıp merkezimizde yapılabilmektedir. Fakat bu tedavilerin uygulanması için öncelikle hastaların tarafımızca muayene edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Birimimizde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları

• Kadın idrar kaçırmalarının tedavisi ( Orta Üretra Askı Ameliyatları
• Erkek idrar kaçırma ameliyatları- suni sfinkter ve TOT
• Erkek ve kadın idrar kaçırmalarında mesaneye uygulaması
• Kadınlarda Pelvik Organ Sarkmalarının ( mesane, rektum, rahim) cerrahi tedavisi
• Ağrılı Mesane Tedavisi
• Üretra darlıklarının açık ( ağız içi mukoza yamaları, üç-uca anastomozlar) ve endoskopik tedavileri ( endoskopik internal üretrotomi)
• Prostat Hastalıkları ve Ameliyatları (TUR-p, Açık Prostatektomi, TUİP)
• Üriner sistem taş hastalıklarının tedavisi ( üreterorenoskopi, RIRS- retrograd intrarenal cerrahi)
• Erkek kısırlığı tedavisi
• Erektil disfonksiyon tedavisi ( iktidarsızlık)- Penis içi enjeksiyonlar, Penil protezler
• Penis eğriliklerinin tedavisi
• Prostat Kanseri Tedavisi ( radikal prostatektomi, bilateral orşiektomi)
• Mesane kanserleri tedavisi- TUR-m, radikal sistektomi-ileal loop
• Böbrek tümörlerinin tedavisi ( radikal nefrektomi)
• Sünnet
• Varikoselektomi
• Skrotal cerrahi ( hidrosel, epididim kisti tedavisi)
• Orşiektomi
• İnmemiş Testis tedavisi
• Hipospadyas ameliyatları
• Vezikoüreteral reflü tedavileri ( STING, açık üreteroneosistostomi)
• Üreteropelvik darlık tedavisi- Açık pyeloplasti

Uzm. Dr. Serdar Sezgin

Üroloji UzmanıUzm. Dr. Serdar Sezgin