ULUGH BEG

Ulugh Beg, the 4 th sultan of the Timurid Empire, a mathematician and astronomer.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

1394

1394

Doğum

Timur İmparatorluğu’nun 4. Sultanı, matematikçi ve astronomi bilgini Uluğ Bey Sultaniye Özbekistan’da dünyaya geldi. Döneminin ünlü bilginlerini sarayında toplayarak, Semerkant’ı İslam uygarlığının başlıca bilim merkezlerinden biri durumuna getirdi.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

1417

1417

Matematik ve Astronomi

Özellikle matematik ve astronomi alanında yoğun eğitimlerin verildiği, döneminin en önemli üniversitelerinden biri haline gelen bir medrese inşa ettirdi. Ölümüne kadar burada dersler verdi.

1420

Uluğ Bey Rasathanesi

30 metre yüksekliğinde 46 metre çaplı silindirik bir yapı şeklinde 3 katlı bir rasathane inşa ettirdi. Bu binanın ilk katı çalışanların yaşam alanı için ayrılmış, ikinci ve üçüncü katlarıyla düz biçimdeki çatısı ise gözleme ayrılmıştı. Uluğ Bey Rasathanesi olarak anılan bu önemli yapı İslam dünyasındaki en büyük ikinci rasathaneydi.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

1437

Uluğ Bey Zic

Rasathanede yapılan gözlemler sonucu büyük eseri Uluğ Bey Zic’i’ni yazdı. Yıldızların konumlarını oldukça kesin biçimde barındıran bu yıldız tablosu ancak iki yüz yıl sonra hazırlanan bir başka yıldız tablosuyla yakalanabilecekti.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

ULUGH BEGHe wrote the great work Ulugh Beg Zij as a result of his studies at the observatory.

This work was translated into Western languages in the following centuries. It was published in English in 1665 and in French in 1853.

He organized an expedition to Fergana under supervision of his uncle Sheikh Omer’s son Ahmad in the spring of 1414. During his ruling at Samarkand, Ulugh Beg was mainly interested in hunting, entertainment and conversations with scholars, but could not establish good relations with sheikhs, mullahs and dervishes. During this period, Ali bin Muhammed (Ali Kuşçu), who was one of the palace’s falconer, became his friend. With the expedition against Mongols in 1425, he approached the Lake Issyk. He defeated the Mongols and turned back to Samarkand with a significant amount of booty.

ASTRONOMY

New astronomy instruments were made and older ones were improved during the time of Ulugh Beg. While it was possible to perform 43 operations with an astrolabe in the 9th and 10th centuries, more than 1000 operations became possible with the astrolabe of 40-meter diameter developed during his time.

Certificates